AdvTrace Challenge

AdvTrace Challenge jest rajdem realizowanym według nowej formuły Dynamicznego Rajdu na Orientację. Rajd polega na znalezieniu poruszającego się punktu kontrolnego według wskazówek dostarczonych przez organizatora. W przypadku AdvTrace Challenge wskazówek będzie dostarczała aplikacja mobilna, która w czasie rzeczywistym pokazuje na mapie położenie punktu kontrolnego oraz uczestnika.

Regulamin

1. edycji rajdu AdvTrace Challenge

§ 1. Informacje ogólne

 1. Organizatorem imprezy jest właściciel serwisu AdvTrace - Adventure Trace
 2. Rajd rozgrywany jest na terenie Jury Krakowsko-Częstochowskiej w dniu 28 października 2017r.
 3. Rajd rozpocznie się o godzinie 11.00 w okolicach Ogrodzieńca. Dokładne miejsce rozpoczęcia rajdu zostanie podane na stronie projektu na Facebooku conajmniej dzień przed rajdem. Subskrybuj , aby być na bieżąco z informacjami o rajdzie .
 4. Udział w rajdzie jest bezpłatny.
 5. Cele rajdu:
  • popularyzacja imprez na orientację jako ciekawej formy aktywnego wypoczynku
  • promocja systemu publikowania przygód AdvTrace - Adventure Trace
  • pokazanie bogactwa przyrodniczego Polski

§ 2. Uczestnictwo

 1. Uczestnik bierze udział w rajdzie na własną odpowiedzialność. Organizator nie odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone przez uczestnika oraz uczestnikowi w trakcie trwania rajdu oraz przed i po rajdzie. Zaleca się uczestnikowi wykupić ubezpiecznie NW i AC pojazdu którym bierze udział w rajdzie.
 2. Uczestnik musi być pełnoletni.
 3. Uczestnik startuje na własnym sprzęcie.
 4. Uczestnik musi dotrzeć na start i opuścić metę we własnym zakresie.
 5. Rajd odbywa się na drogach publicznych przy normalnym ruchu drogowym.
 6. Uczestnika obowiązują przepisy kodeksu ruchu drogowego, przepisy przeciwpożarowe i kultura osobista.
 7. Uczestnik musi być trzeźwy.
 8. Uczestnik musi mieć ważne prawo poruszania się pojazdem, którym bierze udział w rajdzie.
 9. Pojazd biorący udział w rajdzie musi być sprawny oraz mieć ważne ubezpieczenie OC i przegląd techniczny.
 10. Uczestnik powinien mieć instynkt myśliwego.

§ 3. Wymagania sprzętowe

 1. Rajd przewidziany jest dla pojazdów silnikowych w szczególności dla motocykli i samochodów.
 2. Każdy z uczestników musi posiadać urządzenie mobilne spełniające poniższe warunki:
  • system operacyjny Android w wersji co najmniej 5 (pierwsza edycja rajdu jest niedostępna na urządzeniach z iOS)
  • włączoną lokalizację GPS
  • połączenie z Internetem przez cały czas trwania rajdu (usługa transfer danych)
  • zainstalowaną aplikację AdvTrace Tracker
  • uchwyt do zamontowania urządzenia w pojeździe, tak by można było łatwo zerkać na ekran
 3. Zużycie danych (transfer danych) jest na poziomie nawigacji w Google Maps. Aplikacja AdvTrace ściąga kafle mapy oraz położenie punktu kontrolnego.
 4. Zużycie prądu jest znaczne, ponieważ ekran urządzenia jest cały czas włączony, działa usługa lokalizacji i transfer danych.
 5. Zaleca się podłączenie urządzenia mobilnego do instalacji elektrycznej pojazdu, by uniknąć przedwczesnego rozładowania baterii.

§ 4. Zgłoszenia

 1. Zgłoszenia można dokonać przez aplikację mobilną AdvTrace Tracker, nie później niż do 23. października 2017r. Zgłoszenie i udział w rajdzie są dobrowolne i bezpłatne.
 2. Aplikację AdvTrace Tracker można ściągnąć ze sklepu Google Play: Google Play Google Play
 3. W aplikacji należy wybrać w głównym menu Challenge i uzupełnić formularz.
 4. Wysłanie formularza spowoduje zarejestrowanie uczestnika i wygenerowanie numeru startowego.
 5. Do momentu ukończenia rajdu należy mieć zainstalowaną aplikację z wygenerowanym numerem startowym. Tylko posiadanie zainstalowanej aplikacji z numerem startowym uprawnia do odbioru nagrody.

§ 5. Zasady współzawodnictwa

 1. Obowiązuje jedna klasyfikacja indywidualna bez względu na wiek i płeć.
 2. Miejsce startu rajdu podane w pkt 2. Informacje ogólne jest sugerowane. Uczestnik może wybrać miejsce startu według swojego uznania.
 3. W chwili startu o godzinie podanej w pkt 2. Informacje ogólne w aplikacji należy wejść na stronę Challenge.
 4. Z menu wybrać “Start”.
 5. Należy rozpocząć jazdę by aplikacja mogła rozpoznać lokalizację i kierunek ruchu uczestnika.
 6. Po kilku sekundach na mapie pojawi się punkt kontrolny oznaczony zielonym markerem. Koniec półprzeźroczystej czerwonej linii na środku mapy oznacza pozycję uczestnika.
 7. Uczestnicy podążają wybraną przez siebie trasą by dotrzeć do punktu kontrolnego.
 8. Punkt kontrolny porusza się z małą prędkością, tak żeby można było go dogonić bez łamania przepisów ruchu drogowego.
 9. Pojazd będący punktem kontrolnym jest oznakowany z tyłu “AdvTrace Challenge Punkt Kontrolny”.
 10. Po odnalezieniu punktu kontrolnego należy jechać za nim w bezpiecznej odległości i zasygnalizować światłami drogowymi swoją obecność. Kierowca punktu kontrolnego powinien odpowiedzieć kciukiem w górę i zatrzymać się w najbliższym bezpiecznym miejscu.
 11. Zabrania się agresywnych manewrów w szczególności zajeżdżania drogi punktowi kontrolnemu. Takie zachowanie spowoduje dyskwalifikację.
 12. Wygrywa ten kto pierwszy odnajdzie punkt kontrolny i zasygnalizuje swoją obecność światłami drogowymi.
 13. Rajd trwa dopóki któryś z uczestników nie odnajdzie punktu kontrolnego lub do godziny 15.00 w dniu rajdu.
 14. Do odbioru nagrody uprawnia tylko zainstalowana aplikacja z wygenerowanym numerem startowym (patrz pkt 5. Zgłoszenia).

§ 6. Świadczenia i nagrody

 1. Udział w rajdzie jest bezpłatny, dlatego organizator nie przewiduje świadczeń dla uczestników.
 2. Nagrodą główną jest bon o wartości 500zł na zakup paliwa do zrealizowania na terenie Polski.

§ 7. Polityka prywatności

 1. Uczestnik rajdu wyraża zgodę na publiczne ogłoszenie wyników wraz z jego danymi osobowymi w postaci imienia, nazwiska i miejscowości podanych w zgłoszeniu.
 2. Uczestnik rajdu zgadza się na otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną i udostępnia w tym celu swój adres e-mail zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204).
 3. Organizator rajdu oraz firmy współpracujące przy organizacji rajdu są uprawnieni do wykorzystania wizerunku, wypowiedzi i danych osobowych poszczególnych uczestników, biorących udział w Rajdzie, przy czym wizerunek i dane te będą wykorzystywane w materiałach promujących Rajd i wydarzenia towarzyszące Rajdowi (prasa, radio, telewizja, Internet, materiały graficzne).
 4. Uczestnikowi oprócz świadczeń rajdowych, nagród i upominków nie przysługują żadne dalsze gratyfikacje, w szczególności wynagradzanie z tytułu wykorzystania wizerunku, wypowiedzi i danych osobowych.
 5. Uczestnik rajdu wyraża zgodę na przeniesienie autorskich praw majątkowych do wizerunku i wypowiedzi dla prasy, radia i telewizji utrwalonego poprzez dokumentację prasową, fotograficzną i filmową obejmujące wszystkie pola eksploatacji wymienione w art. 50 Ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 80 poz. 904 z późniejszymi zmianami) na organizatora rajdu.
 6. Dane o lokalizacji uczestnika nie są zapisywane i służą jedynie pokazaniu aktualnej pozycji na ekranie urządzenia mobilnego uczestnika.

Ustroń, 1. października 2017r