AdvTrace - Regulamin

Regulamin ustala warunki korzystania z serwisu AdvTrace.

§ 1 - Definicje
 1. Podróżnik - użytkownik śledzony
 2. Widz - użytkownik który może oglądać treści udostępnione przez użytkownika
 3. Użytkownik - podróżnik lub widz
 4. Traker - aplikacja na urządzenie mobilne ustalająca i wysyłająca aktualną pozycję geograficzną do serwera AdvTrace. Traker jest aplikacją na urządzenia mobilne spełniające wymagania techniczne opisane w regulaminie. Trakerem może być również urządzenie użytkownika po konsultacji z AdvTrace jeśli spełnia dodatkowe wymagania techniczne.
 5. Serwer - aplikacja internetowa z którą łączy się traker w celu realizowania swoich funkcji
 6. Strona internetowa - strona internetowa AdvTrace do której jest dostęp za pomocą przeglądarki internetowej. Posiada ona funkcję informacyjną oraz udostępnia narzędzia dla widza oraz podróżnika po zalogowaniu się.
§ 2 - Opis usługi
 1. Celem usługi AdvTrace jest umożliwienie podróżnikowi udostępnienia swojej aktualnej pozycji geograficznej lub aktualnie pokonywanej trasy widzowi.
 2. Narzędziem do ustalania aktualnej pozycji podróżnika jest traker.
 3. Widz może oglądać na bieżąco zmianę lokalizacji podróżnika przez narzędzia w ramach strony internetowej:
  • Private link - link emailed to Follower by Traveller. The Follower is able to see current location of the traveller and travel history. You can publish up to 10 private links.
  • Integracja z Facebookiem - podróżnik może publikować linki do tras i miejsc które odwiedza. Po skojarzeniu konta na Facebooku z kontem w serwisie AdvTrace podróżnik może dodać do strony którą administruje na Facebooku zakłądkę zawierającą podgląd jego aktualnej lokalizacji. Ta metoda publikacji daje dostęp do aktualnej lokalizacji podróżnika szerokiej publiczności. Możesz udostępnić do 10 Facebook page tabów.
  • Osadzona mapa - jest to opcja dla podróżników posiadających własne strony internetowe. Strona internetowa AdvTrace generuje kod, który należy umieścić w serwisie docelowym. W ten sposób można publikować aktualną lokalizację podróżnika na dowolnej stronie internetowej. Ta metoda publikacji daje dostęp do aktualnej lokalizacji podróżnika szerokiej publiczności. Możesz udostępnić do 10 osadzonych map.
 4. Podróżnik może tworzyć trasy trwające do 75 dni, włączając wszystkie etapy trasy.
§ 3 - Wymagania sprzętowe
 1. Aby móc używać trakera podróżnik musi posiadać urządzenie z systemem Android (co najmniej wersja 4.0.3) or iOS system (co najmniej wersja 7.0).
 2. Traker jest rozprowadzany przez Google Play i App Store odpowiednio. Aby pobrać traker należy mieć konto w jednym z tych serwisów.
 3. Dodatkowo urządzenie na którym zainstalowany jest traker musi mieć mechanizm pozwalający ustalić jego położenie geograficzne (najczęściej GPS) oraz możliwość regularnego łączenia się z siecią Internet.
 4. Przesyłanie lokalizacji wymaga cyklicznego łączenia się z Internetem, w krótkich odstępach czasu. Traker jest w stanie zbierać informacje o lokalizacji oraz przesyłać je na serwer po uzyskaniu połączenia. Lepszy efekt dla widza uzyskuje się gdy lokalizacje są przesyłane na bieżąco.
 5. Podróżnik musi mieć dostęp do strony internetowej gdzie po zalogowaniu może zarządzać publikacjami i trasami.
 6. Widz musi mieć dostęp do strony internetowej aby móc śledzić lokalizacje podróżnika.
 7. Strona internetowa może być przeglądana w jednej z popularnych przeglądarek, choć zaleca się używania Opery, FireFox’a lub Chrome’a.
§ 4 - Odpłatność za usługę
 1. Aplikacja trakera na urządzenia mobilne jest bezpłatna.
 2. Strona internetowa pozwalająca widzom na śledzenie lokalizacji podróżnika jest bezpłatna.
 3. Usługi wysyłania lokalizacji na serwer oraz udostępniania lokalizacji i tras widzom są płatne. Obowiązuje system subskrypcji wg poniższej tabeli
    Safety Show-off Adventure
  Udostępnij jako prywatny link
  Udostępnij na Facebooku
  Udostępnij na swojej stronie
 4. Ceny są widoczne w aplikacji trackera (menu Subscriptions). Cena zależy od kraju i systemu operacyjnego urządzenia na którym zainstalowany jest traker.
 5. Płatności za subskrypcje są realizowane przez Google Play albo App Store.
 6. Oprócz płatności za subskrypcje podróżnik i widz mogą być objęci opłatami za przesył danych w Internecie według stawki dostawcy połączenia internetowego. Subskrypcja AdvTrace nie pokrywa tych kosztów.
§ 5 - Trwałość danych
 1. Dane o lokalizacji zebrane w systemie AdvTrace są przetrzymywane do czasu wygaśnięcia subskrypcji lecz nie dłużej niż przez okres 3 miesięcy. Dotyczy to w szczególności tras.
§ 6 - Wyłączenia z odpowiedzialności
 1. AdvTrace nie ponosi odpowiedzialności za szkody moralne i materialne które mogą wyniknąć z publikacji lokalizacji podróżnika. Podróżnik publikuje swoje położenie na własną odpowiedzialność.
 2. AdvTrace nie ponosi odpowiedzialności za skutki niedziałającej lub działającej nieprawidłowo geolokalizacji w urządzeniu z którego korzysta użytkownik.
 3. AdvTrace nie ponosi odpowiedzialności za brak połączenia z Internetem na urządzeniu z którego korzysta użytkownik.
§ 7 - Postanowienia końcowe
 1. Użytkownik rejestrując się w systemie AdvTrace lub używając go bez rejestracji akceptuje postanowienia tego regulaminu.
 2. Prawa i obowiązki użytkowników określa wyłącznie niniejszy regulamin.

Pobierz traker

Twoja wspaniała przygoda zaczyna sie tutaj!
Pobierz z: Google Play Google Play
Pobierz z: App Store App Store